Giỏ hàng

Nhà Phố Nhà Bè

Diện tích : 6x20m
Giá chỉ từ:
2,250,000,000₫
Diện tích : 3x7m
Giá chỉ từ:
1,490,000,000₫
Diện tích : 3.5x7m
Giá chỉ từ:
1,590,000,000₫
Diện tích : 3.2x7m
Giá chỉ từ:
1,680,000,000₫
Diện tích : 4x13m
Giá chỉ từ:
4,600,000,000₫
Diện tích : 4x8m
Giá chỉ từ:
1,800,000,000₫
Diện tích : 5x13m
Giá chỉ từ:
3,600,000,000₫
Diện tích : 5x10m
Giá chỉ từ:
2,850,000,000₫
Diện tích : 5x16m
Giá chỉ từ:
5,900,000,000₫
Diện tích : 6x7m
Giá chỉ từ:
2,400,000,000₫
Diện tích : 5x16m
Giá chỉ từ:
4,200,000,000₫
back to top 0918725697
0901687978