Giỏ hàng

Nhà Phố Nhà Bè

Diện tích : 3.5x7m Diện tích : 3.2x8.5m
Giá chỉ từ:
1,750,000,000₫
Diện tích : 3.4x9.5m
Giá chỉ từ:
1,330,000,000₫
Diện tích : 3.5x12m
Giá chỉ từ:
3,700,000,000₫
Diện tích : 6.4x15m
Giá chỉ từ:
5,900,000,000₫
Diện tích : 4x10m
Giá chỉ từ:
2,650,000,000₫
Diện tích : 4x15m
Giá chỉ từ:
4,900,000,000₫
Diện tích : 4.6x13m
Giá chỉ từ:
4,550,000,000₫
Diện tích : 4x17m
Giá chỉ từ:
6,500,000,000₫
back to top 0918725697
0901687978